Toepassingsbereik

Deze disclaimer is van toepassing op de door T-shirtsonline.nl geëxploiteerde websites. Verwijzingen naar sites die niet door T-shirtsonline.nl worden onderhouden zijn louter ter informatie en gemak voor de bezoeker opgenomen. T-shirtsonline.nl staat niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele aanbiedingen die daarop worden gedaan. Door gebruik te maken van de website(s) van T-shirtsonline.nl ga je akkoord met deze disclaimer. De voorwaarden in deze disclaimer kunnen onaangekondigd aangepast worden. Wijzigingen zijn van kracht zodra deze op deze pagina gepubliceerd zijn.

Eigenaar

De website(s) van T-shirtsonline.nl is eigendom van T-shirtsonline.nl (KvK nr. 09102096). De informatie, afbeeldingen, lay-out, documenten, audio, video, tekst en software op deze website zijn intellectueel eigendom van T-shirtsonline.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van T-shirtsonline.nl.

Aansprakelijkheid

Hoewel T-shirtsonline.nl maximale zorg besteed aan de op de website getoonde informatie, kan niet voor de juistheid en volledigheid daarvan worden ingestaan. T-shirtsonline.nl aanvaardt hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid.

Annulering door opdrachtnemer

T-shirtsonline.nl drukt géén racistische, discriminerende of aanstootgevende afbeeldingen dan wel teksten. T-shirtsonline.nl heeft het recht zonder opgave van redenen de uitvoering van het werk te annuleren, in welk geval de opdrachtgever recht heeft op restitutie van het volledige aan opdrachtnemer betaalde bedrag waarop de annulering betrekking heeft, mits betaling door opdrachtgever reeds heeft plaatsgevonden.